Wybór firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza Spółki Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych CF CEFARM SA za lata 2019-2020 - szczegóły

Oferta podwykonawstwa

1. Przewóz produktów farmaceutycznych - zobacz pełne ogłoszenie