Tu jesteś:
Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. » Ogłoszenia » Oferty podwykonawstwa » Przetarg na wykonanie usługi utylizacji agregatu chłodniczego

Przetarg na wykonanie usługi utylizacji agregatu chłodniczego

Zapytanie ofertowe

Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA ogłasza przetarg na wykonanie usługi utylizacji agregatu chłodniczego Airwell typ CACH3800 ( zawierającego freon R22 ) .

Agregat jest posadowiony na dachu budynku ( dach szybu windowego ) na V piętrze budynku magazynowego zlokalizowanego w Warszawie , ul. Jana Kazimierza 16 .

Zakres prac :

1. Odzysk oraz utylizację czynnika R22 z uszkodzonego układu chłodniczego Centralnej Strefy Chłodu w ilości pierwotnej ok. 8 kg ( w przypadku pozostawania R22 w układzie chłodniczym )

2. Demontaż i usunięcie agregatu chłodniczego Airwell typ CACH3800 z dachu oraz jego utylizację poza :

  • demontaż sprężarek ich sprawdzenie i przygotowanie do retrofitu (odzysk )
  • demontaż i zabezpieczenie wentylatorów skraplacza ( odzysk )
  • demontaż i zabezpieczenie sterownika i części elektroniki/automatyki sterowania ( odzysk )
  • demontaż i zabezpieczenie pompy obiegowej wody/glikolu ( odzysk )

3. Usunięcie i utylizację z instalacji chłodniczej glikolu w ilości ok. 200 l

4. Demontaż niezbędnej części i zaślepienie pozostałej części instalacji obiegu wody lodowej/glikolu .

5. Przygotowanie i przekazanie protokołów i niezbędnej dokumentacji z utylizacji w/w urządzenia zgodnie z ustawą z 2015 r. Ministra Środowiska o F-gazach: (Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) z późniejszymi zmianami i przepisami powiązanymi).

Oferty zawierające wycenę w/w zakresu prac prosimy składać na adres firmy :

CF Cefarm SA ul. Jana Kazimierza 16 , 01-248 Warszawa listownie lub bezpośrednio w siedzibie firmy (office) lub na adres e-mail : tomaszlaufer@cefar.com.pl .

Konsultacje techniczne i kontakt :

Tomasz Laufer
specjalista
tel. +48 22 634 0 358
kom. +48 605 600 599

Termin składania ofert:

  • pisemnych: do dnia 14.07.2017 r.
  • e-mail: do dnia 16.07.2017 r.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo modyfikacji zlecenia z przyczyn technicznych .
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranym oferentem .

 

2011 © CF CEFARM SA migomedia